Nieuwsbrief


Zoals al vaak aangehaald ....lichaam en geest werken samen.


Verband tussen stress en lichamelijke klachten.

Uit onderzoek blijkt dat tussen de 80 en 90% van gezonde 'normale' mensen, één of meer lichamelijke klachten per week heeft.

De meest voorkomende klachten zijn:

• gewrichtsklachten
• rugpijn
• hoofdpijn
• vermoeidheid
• pijn op de borst
• pijn in armen of benen
• buikpijn en duizeligheid

Betekent stress dat de klacht 'psychisch' is?
Sommige mensen voelen zich niet serieus genomen als de dokter zegt, dat stress misschien de oorzaak is van hun lichamelijke klacht. Het lijkt dan of de dokter bedoelt, dat de klacht is ingebeeld of dat men zich aanstelt.
Het komt nogal eens voor, dat dit het begin is van een lange zoektocht naar de lichamelijke oorzaak van de klacht. Feitelijk is het onjuist om te stellen dat er lichamelijk 'niets' aan de hand is. Als mensen stress hebben, gaat dit altijd gepaard met lichamelijke reacties. Dit zijn echter geen lichamelijke 'afwijkingen' of 'ziekten', zoals een hernia of een virusinfectie. Om die reden zeggen dokters nog wel eens dat er lichamelijk niets aan de hand is. Mensen kunnen zich ook onbegrepen voelen, doordat er geen gevoelens zijn van stress en spanning. Lichamelijke reacties op stress kunnen voorkomen, zonder dat we daar erg in hebben en zonder dat we ons (bewust) gestresst voelen.

Gezonde en ongezonde stress
Stress heeft geen negatieve bijwerkingen, zolang:

• de ervaren spanning in goede verhouding staat tot de uitdaging
• iemand de controle heeft

Er zijn zelfs aanwijzingen dat zulke stress een positief effect heeft op de gezondheid. Iedereen kent dagelijks momenten van stress. Langdurige stress zonder herstel is echter wel ongezond. Langdurige stress geeft door voortdurende aanspanning van spieren bijvoorbeeld hoofd-, nek- en rugklachten. Dit komt doordat spieren dan onvoldoende tijd krijgen om te herstellen. De spieren verzuren en gaan pijnlijk aanvoelen. Dit proces kan ook 's nachts optreden. Bij het opstaan, voelt men zich dan stram en stijf. Ook andere pijnklachten kunnen optreden, doordat de vermoeide spieren onvoldoende stabiliteit geven aan gewrichten.
Ook klachten zoals duizeligheid, eczeem, darmklachten en hartklachten kunnen een gevolg zijn van langdurige stress. Met andere woorden, 'gezonde' stressreacties kunnen leiden tot lichamelijke klachten als ze (te) lang aanhouden. Hieronder leest u welke reacties kunnen optreden bij kortdurende en langdurige stress.

Kortdurende stress
• aanspannen van spieren
• dieper ademhalen
• alertheid
• schrikreactie
• verwijding van pupillen
• toename van polsslag
• afname bloedtoevoer naar darmen
• afname bloedtoevoer naar hersenen
• verminderde activiteit immuunsysteem

Langdurige stress
• hoofd-, nek-, en rugklachten, stijfheid bij opstaan
• hyperventilatie
• slapeloosheid
• koude handen en voeten
• wazig zien, dubbel zien
• hoge bloeddruk, hartklachten
• maag- en darmklachten
• duizeligheid
• vatbaarheid voor ziekten en infecties

                                                                                 www.fitenenergiek.com